Frejol panamito refers to Peru's small white bean.