Buto is the Filipino word for bones or seeds. buto ng pakwan watermelon seed buto ng kalabasa squash seed Buto ng isda are bones of the fish which should be removed before eating the fish Buto ng Baboy is good for making soups